صنایع مس

مشخصات فنی

جهت انتقال مذاب مس نیاز به کانال هایی از نسوز بوده که مقاومت به خوردگی مذاب داشته باشد. می توان قطعاتی از جنس سیلیکون کارباید باند نیتریدی و اکسیدی در این محل استفاده کرد.

درقسمتی از محل انتقال دوغاب مس نیاز به قطعاتی بوده که هم دارای مقاومت به سایش بالا و هم مقاومت به محیط قلیایی باشد. یکی از این کاندیدها استفاده از قطعات با جنس سیلیکون کارباید باند نیتریدی می باشد. این قطعات دارای سایزهای مختلف است.