بوته های آهن اسفنجی

مشخصات فنی

یکی از روش های تولید آهن اسفنجی احیای آن در کوره های تونلی می باشد. به این منظور مواد اولیه داخل بوته های سیلیکون کارباید بارگیری شده و به وسیله واگن ها داخل کوره می شوند در حدود دمای ۱۲۰۰ درجه سانتی گراد محصول آهن اسفنجی تهیه می گردد. سپس واگن ها با کاهش دما در طول کوره سرد شده و محصول نهایی تخلیه می گردد. لذا کیفیت این بوته ها که حدود ۱% تناژ تولیدی آهن اسفنجی را شامل می شود از اهمیت زیادی برخوردار است.

این بوته ها می توانند از سیلیکون کارباید باند اکسیدی و رسی ونیتریدی تهیه گردند لذا با توجه به باند آن قیمت قطعات متفاوت خواهد بود. این قطعات بایستی تحمل شوک حرارتی  بخاطر اختلاف دمای بیرون و داخل بوته را داشته باشد. دارای مقاومت به اکسیداسیون بالا بوده چرا که زودتر اکسید شده باعث تغییر هدایت حرارتی وضریب انبساط حرارتی قطعه شده و این اختلاف خواص باعث کاهش مقاومت به شوک حرارتی می شود.

تصاویر بوته های سیلیکون کاربایدی بر روی واگن